Boletín informativo Servizo Orientación Laboral Concello Fene

Boletín informativo Servizo Orientación Laboral Concello Fene

O Servizo de Orientación laboral do Concello de Fene achega Boletín Informativo onde  se recollen ofertas dos ámbitos formativo-ocupacionais, accesibles a usuarios/as do concello de Fene. 

Descargas