Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora do imposto municipal sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora do imposto municipal sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Publicado no BOP do día 1 de abril a aprobación definitiva da Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora do imposto municipal sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Ligazóns