Aprobación inicial do Regulamento municipal polo que se regula a modalidade de prestación de servizos en réxime de teletraballo

Aprobación inicial do Regulamento municipal polo que se regula a modalidade de prestación de servizos en réxime de teletraballo

Publicado a aprobación inicial do Regulamento municipal polo que se regula a modalidade de prestación de servizos en réxime de teletraballo.

Ábrese un período de exposición ao público por 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no BOP, aos efectos de exame e presentación de reclamacións ou alegacións.

Ligazóns