Aprobación padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre do exercicio 2022 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedur

Aprobación padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre do exercicio 2022 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedur

Publicado no BOP do 02 de maio de 2022 o anuncio relativo á aprobación padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre do exercicio 2022 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

Ligazóns