Prórroga do prazo máximo de resolución do proceso de provisión por concurso entre persoal funcionario de carreira, do posto vacante de persoal de información-subalterno/a

Prórroga do prazo máximo de resolución do proceso de provisión por concurso entre persoal funcionario de carreira, do posto vacante de persoal de información-subalterno/a

Publicado no BOP do 5 de maio o anuncio relativo a prórroga do prazo máximo de resolución do proceso de provisión por concurso entre persoal funcionario de carreira, do posto vacante de persoal de información-subalterno/a

Ligazóns