Lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a emisora mediante o sistema de concurso libre

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a emisora mediante o sistema de concurso libre

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a emisora mediante o sistema de concurso libre.

Outórgase un prazo de dous (2) días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación presentada, conforme ao disposto na base quinta das bases reguladoras do proceso

Descargas