Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a

Publicado no BOP do 09/05/022 as bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a, correspondente á OEP do Concello de Fene do ano 2019.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte (20) días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a non admisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

ACTUALIZACIÓN: Anuncio DOG 13 de xuño 2022. Aquí

Actualización: ANUNCIO BOE 21 DE XUÑO AQUÍ

Ligazóns