Toma de razón de renuncia

Toma de razón de renuncia

Publicado no BOP do 13 de maio a toma de razón de renuncia a delegacións, nomeamentos e asignacións conferidas por diversas resolucións da Alcaldía ás concelleiras Ana Basoa Rioboo, María del Mar Piñeiro Otero e Marta Pereiro Calvo

Ligazóns