Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel (OEP 2018)

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel (OEP 2018)

Publicada no BOP dp 16/05/2022 a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel (OEP 2018)

Ligazóns