Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de abril do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de abril do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP do 18 de maio o anuncio relativoa á aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de abril do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns