Revogación de delegación especial da Alcaldía da Subárea de Servizos

Revogación de delegación especial da Alcaldía da Subárea de Servizos

Publicado o anuncio relativo a  revogación de delegación especial da Alcaldía da Subárea de Servizos  (Área de Desenvolvemento Territorial e do Medio) conferida por resolución da Alcaldía 145/2020, do 20.02.2020.

Ligazóns