Anuncio de cobranza

Anuncio de cobranza

Publicado no BOP do 31 de maio o anuncio de cobranza do padrón fiscal correspondente ao 3º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas, curso 2021/2022.

O padrón quedará exposto ao público no Concello durante o prazo de 1 MES.

Durante o período de exposición pública contra as liquidacións incorporadas ao padrón, todas as persoas interesadas poderán interpoñer as reclamacións ou alegacións que consideren pertinentes ante a Alcaldía.

Ligazóns