Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de maio do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de maio do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Publicado no BOP do 20 de xuño a aprobación padróns fiscais correspondentes ao mes de maio do 2022 de SAF a través da Lei de Dependencia e Programa Básico de Axuda no Fogar

Ligazóns