Convocatoria BOE praza arquitecto/a técnico/a

Convocatoria BOE praza arquitecto/a técnico/a

Publicado no BOE do 21 de xuño a resolución de 15 de xuño de 2022 referente á convocatoria para proveer una praza de arquitecto/a técnico/a, correspondente á OEP do Concello de Fene do ano 2019.

 O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte (20) días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a non admisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

Ligazóns