Anuncio do tribunal proceso selectivo promoción interna responsable vías e obras

Anuncio do tribunal proceso selectivo promoción interna responsable vías e obras

Publicada acta tribunal sesión 20 de xuño relativa ao proceso selectivo promoción interna responsable vías e obras, na que entre outros apróbase:

VALORACIÓN DEFINITIVA DOS MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO

CONVOCATORIA Á REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN

CONVOCATORIA Á REALIZACION DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN

 

Descargas