Praza de Oficial sepultureiro/a

Praza de Oficial sepultureiro/a

Publicado  BOE do 23 de xuño o anuncio relativo a convocatoria dunha praza de Oficial sepultureiro/a, mediante o sistema de concurso-oposición, en turno libre.

O prazo de presentación de instancias/solicitudes de participación será de vinte días naturais, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. A non presentación en tempo e forma suporá a inadmisión da persoa aspirante no proceso selectivo.

Descargas
Ligazóns