Anuncio acta número 5 do tribunal de selección lista de aspirantes encargado/a de redacción emisora

Anuncio acta número 5 do tribunal de selección lista de aspirantes encargado/a de redacción emisora

Anuncio revisión de alegacións e proposta de persoas aprobadas no proceso selectivo para a configuración dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora mediante o sistema de concurso libre, segundo as bases da convocatoria aprobadas mediante Resolución da alcaldía 507/2022 do 08.04.2022.

Descargas