Anuncio bases específicas do proceso selectivo por promoción interna de dúas prazas conserxe (2021)

Anuncio bases específicas do proceso selectivo por promoción interna de dúas prazas conserxe (2021)

Aprobación das bases específicas da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante concurso-oposición, de dúas prazas vacantes de conserxe, incluídas na oferta de emprego público 2021

Descargas