Anuncio cambio de ubicación 2ª proba da fase de oposición prazas administrativo/a OEP 2018 e 2020

Anuncio cambio de ubicación 2ª proba da fase de oposición prazas administrativo/a OEP 2018 e 2020

Anuncio cambio de ubicación da convocatoria para a segunda proba da fase de oposición (test) para as persoas aspirantes do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, de dúas prazas de administrativo/a, que figuran como vacantes no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2018 e 2020, segundo as bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 23.12.2020 e 14.01.2021.

Descargas