Anuncio valoración definitiva concurso e convocatoria da proba galego praza conserxe OEP 2019

Anuncio valoración definitiva concurso e convocatoria da proba galego praza conserxe OEP 2019

Anuncio valoración definitiva do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de conserxe incluída na OEP 2019 e convocatoria do primeiro exercicio da fase de oposición (proba de galego).

Descargas