Anuncio de cobranza padrón do IAE 2022

Anuncio de cobranza padrón do IAE 2022

Anuncio de cobranza, remitido pola Deputación da Coruña, relativo ao padrón do Imposto de Actividades Económicas 2022 - Delegada xestión tributaria e recaudatoria na Deputación Provincial de A Coruña. 

Descargas