Anuncio BOE praza de arquitecto/a técnico promoción interna OEP 2019

Anuncio BOE praza de arquitecto/a técnico promoción interna OEP 2019

Anuncio BOE núm. 177 do luns 25 de xullo. Convocatoria para proveer unha praza de Arquitecto/a Técnico/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda de promoción interna. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Descargas