Resultado da proba de galego e anuncio do segundo exercicio proceso selectivo conserxe OEP 2019

Resultado da proba de galego e anuncio do segundo exercicio proceso selectivo conserxe OEP 2019

Acta número 5 do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de conserxe incluída na OEP 2019 . Resultado da proba obrigatoria de galego e anuncio da previsible convocatoria do segundo exercicio do proceso selectivo durante a primeira quincena do mes de setembro, ao ter sido declarado inhábil o mes de agosto.

Descargas