Lista provisional persoas admitidas no proceso selectivo arquitecto/a técnico/a (OEP 2019)

Lista provisional persoas admitidas no proceso selectivo arquitecto/a técnico/a (OEP 2019)

Anuncio BOP núm. 143 do venres 29 de xullo, lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, dunha praza vacante de arquitecto/a técnico/a (OEP 2019)

Descargas