Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2022

Aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2022

Publicado no BOP do 11 de agosto o anuncio relativo á aprobación inicial da modificación das bases de execución do orzamento de 2022

Ligazóns