Cobranza 2º T 2022

Cobranza 2º T 2022

Publicado no BOP do 30 de agosto o anuncio relativo á aprobación padrón fiscal correspondente ao 2º trimestre do exercicio 2022 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura.

Ligazóns