Lista provisional persoas aspirantes admitidas e excluídas vacante de arquitecto/a técnico/a

Lista provisional persoas aspirantes admitidas e excluídas vacante de arquitecto/a técnico/a

Publicado no BOP do 1 de setembro a  Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a por concurso-oposición (OEP 2019)

 Outorgar un prazo de dez (10) días hábiles para que as persoas aspirantes poidan emendar a documentación presentada, de acordo coa base quinta e co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Ligazóns