Resultados terceira proba vacante oficial albanel

Resultados terceira proba vacante oficial albanel

Publicados os acordos do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2018 nomeado mediante súa sesión do 02.09.2022 en relación coa terceira proba da fase de oposición realizada na mesma data. 

Descargas