Presetación instancias proceso selectivo conserxe, promoción interna

Presetación instancias proceso selectivo conserxe, promoción interna

Publicado no BOE do 05/09/2022 a resolución relativa a provisión prazas conserxe en turno de promoción interna, mediante concurso-oposición. 

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar dende o seguinte ao da publicación deesta resolución no «Boletín Oficial del Estado». 

O anuncio no DOG aquí

As bases no  BOP do 20 de xullo aquí

 

Ligazóns