Prazo presentación instancias responsable vías e obras

Prazo presentación instancias responsable vías e obras

Publicado no BOE do 8 de setembro a resolución referente á convocatoria para proveer posto Responsable de Vías e Obras por concurso.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación desta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Descargas
Ligazóns