Lista definitiva aspirantes oficial sepultureiro

Lista definitiva aspirantes oficial sepultureiro

Publicado no BOP do 26/10/2022 a lista definitiva admitído/as excluídos/as praza vacante de oficial sepultureiro/a, incluída na oferta de emprego público (OEP) do Concello de Fene do ano 2020.

Descargas