Anuncio tribunal praza de conserxe sesión 28.10.2022

Anuncio tribunal praza de conserxe sesión 28.10.2022

Anuncio do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de conserxe, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluída na oferta de emprego público do ano 2019, na súa sesión do 28.10.2022.

Descargas