Anuncio requirimento emenda. Vacante de arquitecto/a técnico/a

Anuncio requirimento emenda. Vacante de arquitecto/a técnico/a

Anuncio tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a, na súa sesión do 04.11.2022.

A persoa aspirante relacionada dispón de dez días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación deste anuncio para presentar as emendas requiridas.

Descargas