Emendas vacante oficial sepultureiro

Emendas vacante oficial sepultureiro

Anuncio do acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial sepultureiro/a, na súa sesión do 7 de novembro do 2022.

Os prazos de emenda concedidos comezarán a computar ao día seguinte ao de publicación deste anuncio.

Descargas