Aprobación do padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2022/2023

Aprobación do padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2022/2023

Publicado no BOP do 11 de novembro ao anuncio de exposición pública relativa a cobranza e aprobación do padrón fiscal correspondente ao 1º trimestre das Escolas Culturais e Deportivas. Curso 2022/2023

Ligazóns