Valoración definitiva fase concurso vacante arquitecto técnico/a e data primeiro exame

Valoración definitiva fase concurso vacante arquitecto técnico/a e data primeiro exame

Faise público o contido dos acordos adoptados polo tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a, que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, quenda libre, incluída na oferta de emprego público do ano 2019 en sesión do 15.11.202

Descargas