Acordo tribunal selección vacante arquitecta técnica promoción interna

Acordo tribunal selección vacante arquitecta técnica promoción interna

Publicado o acordo do Tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a do Concello de Fene incluída na OEP do ano 2019, adoptado na sesión de data 21.11.2022.

Descargas