Bases xerais reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal do Concello de Fene ao amparo da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público

Bases xerais reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal do Concello de Fene ao amparo da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público

Publicado no BOP do 23 de novembro as bases xerais reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal do Concello de Fene ao amparo da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.

A regulación contida nestas bases xerais completarase co previsto nas correspondentes convocatorias e bases específicas 

Descargas
Ligazóns