Anuncio DOG nomeamento de funcionario de carreira conserxe

Anuncio DOG nomeamento de funcionario de carreira conserxe

Anuncio DOG núm. 233, do venres 9 de decembro de 2022. Nomeamento de funcionario de carreira do Concello de Fene nunha praza de conserxe, pertencente ao grupo de agrupación profesional, escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase de persoal de oficios, vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene e incluída na OEP do ano 2019.

Descargas