ACTUALIZACION DA LISTAXE DE ASPIRANTES E NOMEMAMENTO FUNCIONARIA INTERINA

ACTUALIZACION DA LISTAXE DE ASPIRANTES E NOMEMAMENTO FUNCIONARIA INTERINA

Publicada a actualización da  listaxe de aspirantes aprobada por resolución alcaldía núm 331/2022 e o nomeamento de funcionaria interina,Técnica de xestión (A2)

Descargas