Accións de Formación Dual: MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERIA

Accións de Formación Dual: MONTAXE DE MOBLES E ELEMENTOS DE CARPINTERIA

👷 O servizo de Orientación Laboral do Concello de Fene informa que no marco do Plan de Emprego Local – PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural, da Deputación da Coruña, vaise impartir o curso con certificado de profesionalidade de "Montaxe de Mobles e Elementos de Carpintería", de 642 horas. Desenvolverase en Narón, en horario de maña, de 9 a 14 horas.
 
📅 Prazo de inscrición: ata 31 de xaneiro
Requisitos das persoas candidatas no momento da inscrición :
 
🟢 Situación de desemprego, inscrita no Servizo Público de Emprego e atoparse
nalgunha das casuísticas contempladas no programa
🟢 Ter cumpridos 16 anos de idade no momento da inscrición
🟢 Estar empadroado en algún dos concellos da provincia da Coruña
🟢 Estar en posesión dos títulos ou certificados precisos para cursar a formación
correspondente ao certificado de profesionalidade de nivel 2 (estudos de ESO, 2º de
BUP, FP-1, competencias clave nivel 2,..)
 
Documentación a presentar:
 
⚫️ Formulario de candidatura, que se facilitará no servizo ou a través da sede electrónica do concello onde estea empadroada/o.
⚫️ Declaración de cumprimento dos requisitos, que se facilitarán no servizo
 
ℹ️ Información e solicitudes :
 
https://sede.fene.gal/sxc/gl/procedimientosytramites/tramites/AccionFormativa_PEL_MontajeMuebles_N
 
Concello de Fene
Área de Formación e Emprego “Pancho Allegue” – orientación laboral, Avda., solicitando cita previa no teléfono 981 492 767.
orientacion.laboral@fene.gal
Descargas