Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

Convocatoria para a provisión, mediante concurso específico, dun posto de técnica/o coordinador/a do Departamento de Benestar Social e Igualdade (grupo A, subgrupo: A2, escala: administración especial, subescala: técnica), adscrito á Área de Benestar Social e Igualdade, co código 05.00.00.01 da vixente RPT do Concello de Fene que, na actualidade, non se atopa en situación de cobertura definitiva e conta coa correspondente previsión e cobertura orzamentaria.

O prazo para a presentación das solicitudes será de vinte (20) días hábiles desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE

Anuncio convocatoria no DOG do  27/02/2023. A presentación de solicitudes realizarase no prazo de vinte (20) días hábiles a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOE.

Descargas
Ligazóns