ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa

Publícase a comunicación de xestión da biomasa, coa finalidade de que no prazo de quince (15) días naturais, que se contarán dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE), para que as persoas interesadas no procedemento procedan á xestión da biomasa.

Descargas