Persoas aprobadas para a creación lista para o posto/praza de técnico/a de xestión

Persoas aprobadas para a creación lista para o posto/praza de técnico/a de xestión

Publicada a proposta de relación de persoas aprobadas no proceso selectivo, por orde decrecente da súa puntuación final, para a creación da lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnico/a de xestión para o departamento de xestión económica do Concello de Fene

Descargas