Anuncio aprobación lista praza técnico/a xestión

Anuncio aprobación lista praza técnico/a xestión

Aprobación a lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnico de xestión (grupo: A, subgrupo: A2, escala de administración: xeral/especial, subescala: de xestión/técnica) para o departamento de Xestión Económica do Concello de Fene.

Descargas