Convocatoria praza Bibliotecario/a

Convocatoria praza Bibliotecario/a

Publicado no BOE do 09 de marzo do 2023 a resolución relativa á convocatoria da praza de Bibliotecario/a, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Técnico/a medio, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libren. O prazo de presentación de instancias é de 20 días naturais a contar dende esta publicación

As bases no BOP do  10 de xaneiro de 2023 , con corrección erros no BOP do 16 de xaneiro de 2023

 Extracto da convocatoria no «Diario Oficial de Galicia» número 40, de 27 de febreiro de 2023.

Descargas