Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

Publicado no BOE do 13 de marzo a resolución da convocatoria para proveer mediante concurso específico entre persoal funcionario de carreira, dun posto de técnico/a coordinador/a do departamento de benestar social e igualdade. A presentación de solicitudes realizarase no prazo de vinte (20) días hábiles a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOE.

As bases no BOP da Coruña núm. 19, do 27.1.2023

Extracto da convocatoria no DOG do 27.02.2023

Descargas