Boletín informativo do Servizo de Orientación Laboral do Concello de Fene

Boletín informativo do Servizo de Orientación Laboral do Concello de Fene

O Servizo de Orientación laboral do Concello de Fene achega un novo Boletín Informativo onde  se recollen ofertas dos ámbitos formativo-ocupacionais, accesibles a usuarios/as do concello de Fene. 

Descargas