Anuncio prazas conserxe promoción interna

Anuncio prazas conserxe promoción interna

Publicación dos acordos adoptados polo tribunal do proceso selectivo en quenda de promoción interna de 2 prazas de conserxe da OEP 2021 do día 13 de marzo de 2023: Contestación a alegacións, valoración definitiva da fase de concurso e convocatoria para o primeiro exame da fase de oposición.

Descargas