Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

Publicado no DOG do 16 de marzo a convocatoria do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2023/24.

O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e finaliza o día 5 de abril de 2023

Escolas infantís de Fene xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar-enderezos para a tramitación do procedemento e horario ofertado para o curso escolar 23/24

Fene

Lugar da Torre, s/n, Perlío, 15550 Fene (A Coruña)

981 34 45 73

Das 7.30 ás 17.00

Fene-Barallobre

Lugar do Carril, Barallobre, 15528 Fene (A Coruña)

981 36 01 80

Das 7.30 ás 17.00

Ligazóns